Zoek op

GANZEN

1) Pluimvee
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GANZEN/1

Ganzen

Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels uit de familie Anatidae (zwanen, ganzen en eenden). Hierbinnen behoren ze tot de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen). Ganzen zijn gespecialiseerd in het grazen en leven meer op het land dan andere Anatidae. Daarvoor hebben ze sterke, vrij lange poten, die midden onder het lichaam geplaatst zijn. H...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ganzen

Ganzen

Ganzen Ganzen zijn in de kustgebieden van de Noordzee voornamelijk wintergasten, die op de kwelders grazen. De Waddenzee vormt samen met het deltagebied de belangrijkste overwinteringsplaats voor de brandgans. Ook de rotgans komt voor rond de Waddenzee. Half maart vliegen deze ganzen via het Duitse waddengebied en de Baltische zee naar hun broedpla...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Ganzen

Ganzen zijn in de kustgebieden van de Noordzee voornamelijk wintergasten, die op de kwelders grazen. De Waddenzee vormt samen met het deltagebied de belangrijkste overwinteringsplaats voor de brandgans. Ook de rotgans komt voor rond de Waddenzee. Half maart vliegen deze ganzen via het Duitse waddengebied en de Baltische zee naar hun broedplaats...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000489.ht

ganzen

(Deel van de) Triviale naam voor de grotere soorten behorend tot de familie Anatidae, met name in het tribus Anserini, oftewel zwanen en echte ganzen, van de subfamilie Anserinae. De naam wordt ook wel gebruikt om de ganzen te scheiden van de eenden, beide in de familie Anatidae, maar eenden behorend tot de subfamilie Anatinae. In sommige gevallen ...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti
Geen exacte overeenkomst gevonden.