Zoek op

Gasgenerator

Een gasgenerator is een apparaat dat door verhitting gas wint uit hout, turf, steenkool of bruinkool. Hij werd in de Tweede Wereldoorlog veel gemonteerd op auto`s en autobussen om deze van brandstof te voorzien, omdat benzine niet meer beschikbaar was. ==Reden== Toen Duitsland in 1940 Nederland bezette, ontstond meteen grote schaarste aan benzine....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gasgenerator

gasgenerator

(gasgenerator, gasinstallatie) installatie, al dan niet met alle toebehoren, waarmee men uit vaste brandstoffen, gas wint. Gasgeneratoren zijn in de binnenvaart niet populair geweest, alleen tijdens de tweede wereldoorlog, toen vloeibare brandstoffen zeer schaars werden, zijn schepen van een dergelijke installatie voorzien. Voor particuliere...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=g

Gasgenerator

Machine die door middel van gasverbranding een motor aan kan drijven
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.