Zoek op

alternatief

rechtswetenschap: andere mogelijkheid dan de meest voor de hand liggende, andere oplossing. Van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/alternatief

alternatief

I het alternatief zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑltɛrnaˈtif] Verbuigingen:   alterna|tieven (meerv.) andere mogelijkheid Voorbeeld:   `Lessen aan huis zijn soms een goed alternatief voor naar school gaan.` II alternatief bijv.naamw.Uitspraak:   ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/alternatief

ALTERNATIEF

1) Afwijkend 2) Afwijkende vorm 3) Ander 4) Andere 5) Andere keus 6) Andere mogelijkheid 7) Andere van twee mogelijkheden 8) Anders en even geschikt 9) Beurt volgens volgorde 10) De andere mogelijkheid 11) De andere van twee mogelijkheden 12) De keus latend tussen twee mogelijkheden 13) Een andere keuze 14) Een andere mogelijkheid 15) Een van de mo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALTERNATIEF/1

Alternatief

Met een alternatief wordt over het algemeen een situatie aangeduid die afwijkt van wat gebruikelijk is, maar daar niet voor onderdoet, of waarvan zelfs wordt verondersteld dat het beter is. Alternatief kan ook een vervangend middel of product betekenen ("het goedkopere alternatief", "het biologische alternatief"). ==Voorbeelden== ==Alternatiev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatief

alternatief

•een andere mogelijkheid of methode.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/alternatief

Alternatief

Andere wijze dan de voorgenomen activiteit om (in aanvaardbaremate) tegemoet te komen aan de doelstelling(en). De Wetmilieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen alternatievenmoeten worden beschouwd, die redelijkerwijs in de besluitvormingeen rol kunnen spelen.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

alternatief

elkaar afwisselend
Jaar van herkomst: 1544 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Alternatief

anders en even geschikt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Alternatief

Engels:Alternative anders en even geschikt
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

alternatief

nergens anders mee te vergelijken vb: mijn zus kleedt zich erg alternatief Synoniemen: apart bijzonder speciaal ongewoon
een andere goede mogelijkheid vb: dit plan kan niet doorgaan, wie bedenkt een alternatief?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=alternatief

alternatief

niet hetzelfde of dezelfde vb: hij bedacht een alternatieve oplossing Synoniem: ander Tegenstellingen: gelijk gelijk [3] hetzelfde identiek eender dito
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=alternatief

Alternatief

keuzemogelijkheid
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Alternatief

keuzemogelijkheid
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

alternatief

[Nederlands] andere mogelijkheid
Gevonden op https://quizlet.com/39541043/nederlands-flash-cards/

alternatief

[Nederlands] een andere oplossing
Gevonden op https://quizlet.com/85838665/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.