Zoek op

Geloofsafval

Geloofsafval of apostasie (ook wel afval of afvalligheid) is het formeel afstand doen van een religie of geloof, al of niet met een bekering tot een ander geloof. Oorspronkelijk wordt het gebruikt voor gedoopte christenen die afstand nemen van hun geloof en niet voor mensen die afstand nemen van een "heidens" geloof om christen te worden. In de .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsafval

Geloofsafval

In de Katholieke Kerk is sprake van apostasie of geloofsafval als een gedoopte het christelijk geloof in zijn geheel afwijst en dat willens en wetens doet. Kerkjuridisch gezien wordt geloofsafval beschouwd als een zwaar misdrijf dat excommunicatie tot gevolg heeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692
Geen exacte overeenkomst gevonden.