Zoek op

gegevens

(mv.) rechtswetenschap: feit. Bijv. een vast ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gegevens (mv.)

gegevens

(mv.) rechtswetenschap: feit. Bijv. een vast ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gegevens (mv.)

GEGEVENS

1) Bekende feiten 2) Data 3) Feiten 4) Informatie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEGEVENS/1

Gegevens

In de IT is de term ‘gegevens’ de benaming voor de door de computer digitaal (in binaire codering) vastgelegde zaken die met behulp van programma’s bewerkt worden.
In bredere zin zijn gegevens de elementen waaruit een immaterieel product is opgebouwd. Zoals de letters en woorden in een boek, de beeldjes en het geluid van een film of de tek...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Gegevens

(anonieme) Dit zijn gegevens die niet in verband kunnen gebracht worden met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en dus geen persoonsgegevens zijn.
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Gegevens

De geformaliseerde voorstellingen van feiten en gedachten, geschikt om door middel van een ander proces te worden overgebracht.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Gegevens

Gegevens zijn feiten en begrippen, weergegeven in een vorm die geschikt is voor het communiceren, interpreteren en verwerken tot informatie, hetzij door de mens, hetzij door automatische middelen, dan wel door beide.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Gegevens

Iedere groep operands of factoren, opgebouwd uit getallen, alfabetische tekens of symbolen die een willekeurige voorwaarde, waarde of toestand aanduidt. Het woord gegevens moet worden onderscheiden van informatie (datgene wat door gegevens wordt getransporteerd) en van programma's (programma-opdrachten bewerken gegevens).
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

gegevens

[Management-en-organisatie] op zichzelf staande feiten
Gevonden op https://quizlet.com/98854089/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-
Geen exacte overeenkomst gevonden.