Zoek op

gemeenschapssenator

staatsrecht: senator die niet rechtstreeks verkozen wordt maar die aangewezen wordt door en uit de leden van de gemeenschapsraden, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gemeenschapssenator

Gemeenschapssenator

Een gemeenschapssenator is een lid van de Belgische Senaat dat wordt aangesteld door het parlement van een gemeenschap. In de Belgische Senaat zitten verschillende soorten senatoren: Met de omvorming van België tot een federale Staat via de staatshervorming ontstond de nood aan een kamer waarin de deelstaten vertegenwoordigd zijn, zoals in de mee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschapssenator

Gemeenschapssenator

Rechtstreeks gekozen senator, die wordt afgevaardigd door een van de 21 Gemeenschapsparlementen in België. De Senaat telt ook 10 rechtstreeks gekozen 'gecoöpteerde' senatoren.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_terminologie_in_Belgi%C3%AB
Geen exacte overeenkomst gevonden.