Zoek op

geschillencommissie

consumentenrecht: conflictbeslechting zonder rechterlijke tussenkomt. Een ~ behandelt klachten van consumenten over producten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=geschillencommissie

geschillencommissie

consumentenrecht: groepen van drie tot vijf ervaren personen die door brancheorganisaties in het leven zijn geroepen om zonder ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geschillencommissie

geschillencommissie

Een manier om zonder tussenkomst van de rechter een geschil te beslechten is om het geschil voor te leggen aan een commissie. Deze doet dan een uitspraak over de zaak die bindend is voor de partijen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/geschillencommissie

Geschillencommissie

voor snelle, goedkope en laagdrempelige voorziening te bieden aan klager´s die financiële schade hebben geleden door toedoen van een behandeling in het ziekenhuis
Gevonden op http://educatie-en-school.infonu.nl/samenvattingen/1736-begrippen-recht-voo

Geschillencommissie

Zie arbitrage
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Geschillencommissie

Groep van ervaren personen in een bepaalde branche die problemen oplost zonder dat de rechter erbij komt. De geschillencommissies behandelen bijvoorbeeld klachten van consumenten over producten en diensten.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Geschillencommissie

Een geschillencommissie is een organisatie die beslissingen kan nemen bij conflicten. De commissie bestaat meestal uit mensen die in het veld werken. Aan de andere kant zitten er ook vertegenwoordigers van de klanten of consumenten in de commissie. Meestal zijn er dan nog enkele onafhankelijke leden. De geschillencommissie is een goedkoper en vaak ...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/geschillencommissie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.