Zoek op

gezinsvorming

vreemdelingenrecht: het laten overkomen uit het buitenland van een vreemdeling door een vreemdeling met een verblijfsstatuur ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gezinsvorming

gezinsvorming

vreemdelingenrecht: situatie dat een Nederlands ingezetene een vreemdeling uit het buitenland naar Nederland toe wil laten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gezinsvorming

Gezinsvorming

Onder gezinsvorming wordt in Nederland verstaan: gezinshereniging van de echtgenoot, geregistreerd partner of niet-geregistreerde partner, voor zover de gezinsband tot stand is gekomen op een tijdstip waarop de hoofdpersoon in Nederland hoofdverblijf had (artikel 1.1 sub r Vreemdelingenbesluit 2000). Gezinsvorming is een vorm van gezinshereniging,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezinsvorming

Gezinsvorming

men haalt de bruid, bruidegom of partner uit het land van de ouders.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10212

Gezinsvorming

[Aardrijkskunde] Een hier geboren allochtoon ( met name Turk of Marokkaan) kiest voor een partner uit het herkomstland van de ouders en vormt dan in Nederland een gezin
Gevonden op https://quizlet.com/117418670/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.