Zoek op

globalisering

algemeen: Het verschijnsel dat de economie, maar ook bijv. technologie, als gevolg van het verdwijnen van nationale grenzen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=globalisering

globalisering

internationaal: Spreiding van de productie over de gehele wereld, waarbij ondernemingen hun nationale identiteit verliezen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=globalisering

globalisering

economie: het verschijnsel dat de economie, maar ook bijv. technologie, als gevolg van het verdwijnen van nationale grenzen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/globalisering

globalisering

politiek: liberalisering en eenmaking van de wereldmarkt; van ~ wordt gevreesd dat zeer grote Westerse bedrijven te machtig ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/globalisering

globalisering

de globalisering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xlobali'zerɪŋ] het proces van wereldwijd worden Voorbeelden:   `economische, militaire, politieke en culturele globalisering`, `Vroeger reisden mensen niet veel, maar door toenemende globalisering verspreiden malaria...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/globalisering

Globalisering

De ontwikkeling waarbij bedrijven op het gebied van productie, afzet en communicatie steeds meer op internationaal niveau opereren.
Gevonden op https://www.finler.nl/globalisering/

globalisering

Ook mondialisering. Toenemende internationale onderlinge afhankelijkheid door de wereldwijde verspreiding van productie, consumptie en investeringen van goederen, diensten, technologie en kapitaal. Globalisering wordt bevorderd door liberalisering van handel, internationale kapitaalstromen en buitenlandse directe investeringen, de snelle ontwikkeli...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/globalisering

globalisering

het streven naar het wereldwijd integreren van economische, politieke en culturele processen, vooral op economisch gebied met betrekking tot de internationale handel
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/globalisering

globalisering

•een voortgaand proces van wereldwijde economische, culturele en politieke integratie.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/globalisering

globalisering

Bedrijven zien steeds meer de hele wereld als hun werkterrein.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

globalisering

zie mondialisering
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

globalisering

Globalisering is sinds het einde van de 20e eeuw een van de meest besproken en slechtst gedefinieerde begrippen. Globalisering duidt op het openstellen van grenzen tussen landen waardoor goederen en diensten zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Globalisering kwam in recente tijd in een versnelling door de mogelijkheden van communicatiemiddelen en...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Globalisering

Ook wel mondialisering genoemd. Globalisering is de term waarmee de tendens wordt bedoeld dat sociale interactie boven de nationale grenzen aan het uitstijgen is. Mondiaal gezien is er een toename te zien in de omvang van een aantal belangrijke stromen: die van mensen, goederen, geld en informatie. Die stromen trekken zich steeds minder aan van reg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Globalisering

Gans de wereld omspannende en beïnvloedende activiteiten, het wegvallen van grenzen als hinderpalen voor de verbreiding van activiteiten en invloeden, alsmede de verplaatsing van activiteiten naar de lageloonlanden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Globalisering

Globalisering is een toenemend proces van economische, culturele en politieke integratie op mondiaal niveau. Door de openstelling van grenzen tussen landen, kunnen goederen en diensten zich gemakkelijker verplaatsen. Vanuit economisch oogpunt betekent globalisering dat steeds meer landen en regio’s deelnemen aan de internationale handel. Multinat...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Globalisering

globalisering

houdt in dat de industriële productie zich steeds meer over de wereld verspreid. Dit komt vooral tot uiting in de stijging van de industiële exporten uit de lage lonenlanden naar de OESO-landen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip13.htm

globalisering

houdt in dat de industriële productie zich steeds meer over de wereld verspreid. Dit komt vooral tot uiting in de stijging van de industiële exporten uit de lage lonenlanden naar de OESO-landen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

globalisering

[Aardrijkskunde] Proces waarbij landen op economisch-, cultureel-, sociaal- en politiekgebied met elkaar verbonden worden.
Gevonden op https://quizlet.com/102227238/aardrijkskunde-h1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.