Zoek op

lij

lij zelfst.naamw. scheepvaart de kant waar de wind niet vandaan komt Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'lij' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met lij: lijd lijdelijk lijden l...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lij

lij

• [scheepvaart] de kant waar de wind niet vandaan komt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/lij

Lij

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (zeew.) zijde van het schip waar de wind uitgaat, (lijzijde [tegenstelling] van loefzijde, de zijde waar de wind inkomt); in -, aan -, onder den wind; in - vallen; den wind uit de - krijgen; onder de - zijn; roer aan -! [figuurlijk] [iemand] in - houden, de overhand op [iemand] hebben, hem onder den duim...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Lij

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Lij``] Een schip dat onder zeil is, terwijl de rigting van den wind een' hoek maakt met de kiel, heeft eene loef- en eene lijzijde. De eerstgenoemde is die waar de wind inkomt, de laatstgenoemde waar hij uitgaat. De uitdrukking een schip onder de lij hebben beteekent dus, dat het schip beneden den wind ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

lij

zijde die van de wind is afgekeerd
Jaar van herkomst: 1598 (WNT lij I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Lij

Let op: Spelling van 1858 (zeevaart) die zijde van het schip, waarheen de wind waait, die door het overhangende en uitgespannen zeil nedergedruktwordt, en op het zwaard rust; in lij vallen, onder den wind raken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

lij

1> de richting waar de wind naartoe blaast. 2> lijzijde, lijboord: de kant waar de giek naar toe uitstaat. Vergelijk: Loef. 3> luwte in: IN LIJ LIGGEN.
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=lep

lij

Def.: kant waar de wind naartoe gaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

lij

zijde die van de wind is afgekeerd (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/lij
Geen exacte overeenkomst gevonden.