Zoek op

Golfkam

Bovenste deel van een golf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Golfkam

De golfkam is het bovenste deel van een vloeistofgolf.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.