Zoek op

GRATAMA

1) Nederlandse boekdrukker
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GRATAMA/1

Gratama

Van oorsprong Fries geslacht, waarvan Seerp Gratama (1757-1826) hoogleraar in Groningen werd en zich vestigde op de Waalborg bij Roderwolde. Zijn zoon Sibrand (1784-1858) werd burgemeester van Assen en vele van zijn nazaten bekleedden in die stad openbare functies, vooral bestuurlijke en rechterlijke. Een van hen was Jan Albert Willinge Gratama (As...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Gratama
Geen exacte overeenkomst gevonden.