Zoek op

grond

de grond zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [xrɔnt] Verbuigingen:   grond|en (meerv.) 1) oppervlakte van de aarde of vloer van een ruimte Voorbeeld:   `De gevangenen moesten op de grond gaan liggen.`Synoniem:   bodem te gronde gaan  (ve...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/grond

GROND

1) Aanleiding 2) Aardbodem 3) Aarde 4) Aardkorst 5) Akker 6) Argument 7) Basis 8) Beginsel 9) Beweeggrond 10) Beweegreden 11) Bezit van een boer 12) Bodem 13) Bodemoppervlak 14) Bouwland 15) Enk 16) Essentie 17) Fundament 18) Grondgedachte 19) Grondslag 20) Grondstelling 21) Kelder 22) Land 23) Motie 24) Motief 25) Oer 26) Onderkant 27) Onroerend g...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GROND/1

grond

1 Als stofnaam: aarde. 2 Bodem. ? aanvulgrond, aardappelengrond, beekeerdgrond, bergbrikgrond, bietengrond, boekengrond, bomengrond, boomgrond, bosgrond, bovengrond, brikgrond, broekgrond, dalgrond, drechtvaaggrond, dresgrond, duinvaaggrond, eerdgrond, eerdveengrond, enkeerdgrond, enkgrond, esgrond…
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Grond

Grond is een mengsel van verweerd materiaal, vloeistoffen en gassen dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt. Het niet verweerde vaste materiaal noemt men gesteente. Het verweringsproces is een gevolg van inwerking van vorst en dooi, inwerking van de zon, regen en wind op de rots, welke uiteindelijk tot breuk in het rotsgesteente lei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grond

Grond

[wapen] - Grond is een wapen dat voorkomt in de boeken van J.R.R. Tolkien. Het was de strijdhamer van Morgoth. Het stond bekend onder de naam de hamer van de onderwereld. Het was de naam van het wapen waarmee Morgoth Fingolfin doodde tijdens een tweegevecht. Na dat gevecht werd hij nooit meer gebruikt en werd hij vernietigd...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grond_(wapen)

grond

•een bepaald stuk van het aardoppervlak. •de stof van het aardoppervlak waarop planten en bomen groeien. •het aardoppervlak in algemene zin. •basis. •zeebodem.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/grond

Grond

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), delfstoffelijke massa waaruit de korst der aarde bestaat; oppervlakte van den aardbodem of van eenig land, aarde; grondvlakte, grondgebied; land, landerijen; bodem (der zee, van rivieren); bodem (van andere voorwerpen); vloer (in eene kamer enz.); schets; plan, ontwerp; beginsel, grondslag; neigin...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Grond

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Grond``] Aarde, de voornaamste bouwstof voor veldwerken en vestingen. Men onderscheidt den G. naar zijne waarde als bouwstof in goeden, middelbaren en slechten grond. Door den eersten verstaat men de klei- of leemgrond, die eene aanmerkelijke taaiheid en vastheid heeft en zich onder vrij sterke hellinge...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

grond

de bodem van het vaarwater. Gerelateerde term: bank, banken, gort, stroombult, zaat. GROND VOELEN: met de slaggaard of peilstok de bodem kunnen raken, of aan de zuiging van het schip merken dat men in ondiep water terecht komt. AAN DE GROND LOPEN: het schip in ondiep water vast varen. Soms stranden genoemd. AAN DE GROND ZITTEN of RAKEN: het gevolg ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=geu

grond

Def.: oppervlakte van de aarde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

grond

Syn.: aarde Def.: de min of meer losse, met lucht en water vermengde stof waaruit de bovenste aardlaag bestaat
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Grond

In het recht wordt de grond aangemerkt als onroerende zaak en bestaat het uit meer dan slechts de bovengrond. Indien er in het recht over onroerende zaken gesproken wordt, is het aannemelijk dat er wordt gesproken over de grond. De grond is immers het voorbeeld van een onroerende zaak ingevolge artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek. De grond beva...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Grond

grond

aardoppervlak, direct aan het aardoppervlak gelegen materiaal; grondslag (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/grond

Grond

Basis 2. Oorzaak
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/grond.html

grond

bodemlaag waarin planten en bomen groeien vb: er zit te weinig grond in deze plantenbak
groente van de koude grond [niet in de kas gekweekt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=grond
Geen exacte overeenkomst gevonden.