Zoek op

essentie

(Latijn: essentia = het wezen van iets) Datgene wat een ding tot dit speciale ding maakt, zijn eigen, diepste en onveranderlijke natuur. Essentie staat tegenover existentie (existentia), het (veranderlijke) bestaan van dat ding in de dimensies van de ruimte en tijd. De essentie van een ding moet in het wetenschappelijk begrip van dat ding tot uitdr...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/essentie

essentie

de essentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛˈsɛn(t)si] Verbuigingen:   essentie|s (meerv.) dat waar het om gaat Voorbeeld:   `de essentie van de zaak`Synoniemen:   kern, kwintessens © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/essentie

ESSENTIE

1) De kern van de zaak 2) De kern van iets 3) Geestelijke kern 4) Het essentiele 5) Het fijne 6) Het wezelijke 7) Het wezen 8) Het wezenlijke 9) Hoofdpunt 10) Hoofdzaak 11) Inwendige 12) Kern 13) Kern van een zaak 14) Kernpunt 15) Kwintessens 16) Middelpunt 17) Midden 18) Wezen 19) Wezen van een zaak 20) Wezenlijke (het) 21) Wezenlijke inhoud 22) W...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ESSENTIE/1

Essentie

De essentie (Latijn: essentia, van esse, zijn) of het wezen is filosofisch gezien de aard van iets, datgene wat kenmerkend is voor iets. Essentie kan in het algemeen worden beschouwd als datgene wat overblijft wanneer de als zodanig beschouwde `randzaken` worden weggedacht. Het essentiedenken veronderstelt dus het bestaan van een `zuiver` weze...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Essentie

essentie

•het meeste belangrijke.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/essentie

Essentie

Uitdrukkelijke wens van een klant bij het boeken van een reis. Klant heeft het recht de reis kosteloos te annuleren als de eis niet wordt gehonoreerd. Hij betaalt hiervoor een bepaald bedrag (€ 27 of € 14, afhankelijk van de soort reis; ANVR-voorwaarden in februari 2006)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

essentie

het wezenlijke; de kern
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

essentie

hoofdzaak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/essentie

essentie

datgene waar het om gaat, het belangrijkste vb: de essentie is dat je gelukkig bent Synoniem: wezen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=essentie

essentie

[Nederlands] waar het om gaat
Gevonden op https://quizlet.com/56442489/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.