Zoek op

handelsagent

groei en conjunctuur, markten en prijzen: partij bij een agentuurovereenkomst die zich er toe verbindt om voor de andere ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=handelsagent

handelsagent

handelsrecht: partij bij een agentuurovereenkomst die zich er toe verbindt om voor de andere partij, de principaal, tegen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=handelsagent

handelsagent

handelsrecht: partij bij een agentuurovereenkomst die zich er toe verbindt om voor de andere partij, de principaal, tegen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/handelsagent

Handelsagent

Een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen zijn of haar opdrachtgever (principaal) en derden. Het werk van de handelsagent is het bemiddelen. Over het begrip `bemiddelen` bestaat soms verwarring. Bij de handelsagentuur is het een economische activiteit. De invulling van deze economische activiteit bestaat uit bi.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsagent

Handelsagent

De handelsagent is een persoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van bepaalde overeenkomsten tussen iemand met wie hij in vaste betrekking staat (principaal) en derden, of van het afsluiten van zodanige overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal. De handelsagent is onafhankelijk. Dit blij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

Handelsagent

Ook `Agent` of `Fabrieksagent`. Handelstussenpersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van koopovereenkomsten tussen een bedrijf waarmee hij in vaste betrekking staat en een derde. Verkrijgt de goederen niet in eigendom.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.