Zoek op

heffingsrente

financiële zaken, overheid: rente die met betrekking tot inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt berekend ingeval een ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=heffingsrente

heffingsrente

fiscaal recht: rente die met betrekking tot inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt berekend ingeval een voorlopige aanslag, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/heffingsrente

Heffingsrente

Heffingsrente en invorderingsrente, geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zijn vormen van rente die worden berekend op belastingbedragen verschuldigd aan de Nederlandse belastingdienst. De rente is enkelvoudig en wordt ieder kwartaal bij ministeriële regeling vastgesteld. ==Heffingsrente== Heffingsrente is de rente die wordt bereke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Heffingsrente

Heffingsrente

Rente die de Belastingdienst in rekening brengt als de werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingen niet of niet op tijd aan de Belastingdienst heeft betaald. Rente die de Belastingdienst vergoedt als de werkgever of uitkeringsinstantie te veel loonheffingen aan de Belastingdienst heeft afgedragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10112

Heffingsrente

U bent heffingsrente verschuldigd of u ontvangt heffingsrente als de Belastingdienst uw aanslag inkomstenbelastingpremie volksverzekeringen over een bepaald jaar oplegt. Dat gebeurt na 1 juli van het daarop volgende jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Heffingsrente

Bij het opleggen van belastingsaanslagen kan de Belastingdienst u heffingsrente doen betalen of teruggeven. U bent heffingsrente verschuldigd of ontvangt heffingsrente als de Belastingdienst uw aanslag inkomensbelastingpremie volksverzekeringen over een bepaald jaar oplegt na 1 juni van het daarop volgende jaar. De belastingplichtige zal een rentev...
Gevonden op http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/begrippen/heffingsrente.html

Heffingsrente

u bent heffingsrente verschuldigd of u ontvangt heffingsrente als de Belastingdienst uw aanslag inkomstenbelastingpremie volksverzekeringen over een bepaald jaar oplegt na 1 juli van het daarop volgende jaar
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/H

Heffingsrente

Heffingsrente is rente die u moet betalen of die u krijgt over een uitstaand bedrag na een bepaalde datum. Dat gebeurt na 1 juli van het daarop volgende jaar.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.