Zoek op

hermeneutiek

de hermeneutiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [hɛrmənœy'tik] kunst waarmee je teksten interpreteert en begrijpt filosofie Voorbeelden:   `bijbelse hermeneutiek`, `Moderne hermeneutiek ontkent objectieve waarheid. Hermeneutiek van elke tekst is dus eigenlijk een ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/hermeneutiek

hermeneutiek

Uitlegkunde, genoemd naar de god Hermes, in de Griekse mythologie de bemiddelaar tussen goden en mensen. De hermeneutiek werd vooral toegepast om klassieke teksten te reconstrueren en te interpreteren. Later werd de hermeneutiek, voornamelijk op initiatief van de Duitse filosoof Dilthey ook toegepast in de geesteswetenschappen, namelijk om de zin v...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/hermeneutiek

hermeneutiek

Wetenschappelijke doordenking van de regels die nodig zijn voor het begrijpen en interpreteren van bijvoorbeeld de bijbel. Zie ook hermeneutiek in het hoofdstuk Filosofie.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/overige/hermeneutiek

HERMENEUTIEK

1) Bijbeluitlegging 2) Exegese 3) Leer van de regels en hulpmiddelen die bij de uitlegkunde gebruikt worden 4) Leer van het verstaan 5) Schriftverklaring 6) Uitlegging van de bijbel 7) Uitlegkunde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HERMENEUTIEK/1

Hermeneutiek

Hermeneutiek (Grieks: ἑρμήνευειν; `uitleggen`, `vertalen`) is de studie van de interpretatie van geschreven teksten, in het bijzonder van teksten op het gebied van literatuur, religie en recht. Het is een begrip dat in de filosofie verschillende invullingen heeft gekregen. De term hermeneutiek is waarschijnlijk voor het eerst gebrui...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermeneutiek

Hermeneutiek

[Plato] - Hermeneutiek (Oudgrieks: hermêneutikê technê) is de methode waarmee de Athene filosoof Socrates in de dialogen van Plato probeert vat te krijgen op het transcendente ‘zijnde’, de vormen, door middel van ‘lagere’ zaken zoals het dagelijks leven en specifieke redeneringen. Onderdeel van de socratische met...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermeneutiek_(Plato)

hermeneutiek

•Leer die de betekenis van symbolen en tekens uitlegt. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/hermeneutiek

hermeneutiek

Binnen de cultuurwetenschap verstaat men onder hermeneutiek de leer van de interpretatie, maar ook de activiteit van het interpreteren zelf. De hermeneutiek is een poging om een cultuurverschijnsel te verklaren als uiting van de totale cultuur waartoe dat verschijnsel behoor...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Hermeneutiek

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] bijbeluitlegkunde, exegese.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

Hermeneutiek

Let op: Spelling van 1858 Hermeneutica, Lat., de uitlegkunde, inzonderheid der heilige Schrift
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Hermeneutiek

Afgeleid van het Griekse woord hermèneus = tolk en betekende oorspronkelijk de kunst van het overbrengen en uitleggen van boodschappen. Later betekent het de kunst van het interpreteren van (vooral literaire en historische) teksten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Hermeneutiek

Leer van de regels en hulpmiddelen die bij de uitlegkunde gebruikt worden, de theorie van de exegese, met name van de bijbeluitlegging. (Van Dale)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

hermeneutiek

De studie en toepassing van de methodologische beginselen van het interpreteren en uitleggen; in het bijzonder het algemene beginsel van bijbelse interpretaties.
Categorie: Abstracte Begrippen > historische, theoretische en kritische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

hermeneutiek

Hermeneutiek is het terrein binnen de filosofie waarin men nadenkt over 'betekenis'. Het woord komt van de oud-Griekse godheid Hermes, de boodschapper van de Griekse goden. Oorspronkelijk ging hermeneutiek over het uitleggen van teksten, namelijk: de boodschappen van de Griekse goden. In latere perioden ging hermeneutiek vooral over het uitleggen van de teksten van de Bijbel. In de recente geschiedenis werd er steeds meer nagedacht over het verklaren en begrijpen van niet-bijbelse teksten....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Hermeneutiek

De studie van het begrijpen van teksten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

hermeneutiek

theorie van de exegese (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hermeneutiek

Hermeneutiek

Leer van de regels en hulpmiddelen die bij de uitlegkunde gebruikt worden, de theorie van de exegese, met name van de bijbeluitlegging. (Van Dale)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Hermeneutiek

[Muziek] Manier van interpretatie - verschillende interpretaties kunnen naast elkaar bestaan, omdat ze het kunstwerk van verschillende kanten belichten.
Gevonden op https://quizlet.com/44516757/muziek-en-wetenschap-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.