Zoek op

kind

Het kind met het badwater weggooien. Met het slechte tegelijkertijd ook het goede afdanken. Een oude variant hiervan is: Men zal 't kind niet mettet bed uytschudden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/kind

kind

het kind zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɪnt] Verbuigingen:   kind|eren (meerv.) 1) jong persoon die nog niet volwassen is Voorbeeld:   `Buiten spelen kinderen op straat.`geen kind hebben aan  (geen last hebben van (iemand)) `Hij zit zo lief te sp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kind

KIND

1) Afstammeling 2) Aver 3) Baby 4) Familielid 5) Geborene 6) Gezinslid 7) Jong meisje 8) Jong mens 9) Jonge leeftijdsgenoot 10) Jonge mens 11) Kleintje 12) Kleuter 13) Kriel 14) Kroost 15) Mens 16) Mens in onvolwassen staat 17) Nabestaande 18) Nageslacht 19) Nakomeling 20) Nazaat 21) Ontwikkelingsstadium van de mens 22) Onvolwassen mens 23) Onvolwa...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KIND/1

kind

vaak in begraafboek als aanduiding van een doodgeboren kind, zonder voornaam begraven met alleen de naam van de vader en soms de moeder
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Kind

[leeftijdsgroep] - Het Verdrag inzake de rechten van het kind omschrijft kinderen als iedereen onder de 18 jaar. In het alledaagse spraakgebruik spreekt men van kinderen tot een leeftijd van 12-14 jaar, waarna men `jongere` of `puber` genoemd wordt. De jeugd is de periode van jong-kind zijn, en ook de verzamelnaam voor de k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind_(leeftijdsgroep)

Kind

spontaan, naïef, eenvoudig, eerlijk, vertrouwen, jeugd, speels, eenvoudige genoegens, worden als een kind, rijke kinderzegen.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

kind

jong mens, zoon of dochter
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

kind

De leeftijd waarop men nog als kind (minderjarige) geldt staat niet absoluut vast. Het recht om aan verkiezingen deel te nemen begint in veel landen met 18 jaar, het recht gekozen te worden met 21 jaar, maar er bestaan ook andere minimumleeftijden. Verscheidene internationale verdragen bevatten bepalingen over de rechten van het kind. Die zijn gebu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

kind

jong mens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kind

kind

mens die nog niet volwassen is vb: zij hebben twee kinderen
zo blij als een kind [heel erg blij]
hij is een kind van zijn tijd [hij past precies in die tijd]
je moet het kind niet met het badwater weggooien [tegelijk met het slechte ook het goede weggooien]
Kjeld is het kind van de rekening [hij is het sla...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kind

Kind

Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een zoon of een dochter. Er zijn enkele mogelijkheden die gelijk gesteld zijn met een biologisch kind. een erkenning; een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (voor een natuurlijk kind met een vaderschapstest); een adoptie Juridisch en fiscaal gezien zijn ook stiefkinderen en pleegkinde...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/kind/
Geen exacte overeenkomst gevonden.