Zoek op

Heteronormativiteit

Heteronormativiteit is een concept, ontwikkeld binnen de homobeweging, om patronen in samenlevingen, waarbinnen homosociale contacten geproblematiseerd worden, te kunnen verklaren. Gesteld wordt dat heteroseksualiteit de norm is, waarnaar alle relaties tussen en binnen de beide seksen gemodelleerd worden. In een groter verband zou zelfs elke insti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Heteronormativiteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.