Zoek op

HODOGRAAF

1) Snelheidskromme
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HODOGRAAF/1

Hodograaf

Grafiek waarmee de verandering van de horizontale temperatuurverdeling rond een bepaalde plaats op het aardoppervlak kan worden bepaald aan de hand van windwaarnemingen op diverse hoogten, verkregen uit een oplating van een radiosonde.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/H.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.