Zoek op

Cultuurtechniek

Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en-of vergroten. In Nederland en in België rekent men hieronder onder andere maatregelen als waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, gr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurtechniek

cultuurtechniek

Verzameling van technieken die van belang zijn bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.