Zoek op

Horden

[Durham] - Horden is een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Durham, in het Engelse graafschap Durham. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Horden_(Durham)

Horden

[Zweden] - Horden is een Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel. Het eiland ligt voor de kust van de gemeente Haparanda aan de rand van de Vuonoviken. Het heeft geen oeververbinding en het is onbebouwd. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Horden_(Zweden)

Horden

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Horden``] Zie Vlechtwerk
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0009.htm

Horden

Let op: Spelling van 1858 rondzwervende volken. In eene meer bepaalde beteekenis de woonplaats der Tartaren aan de Wolga, welke uit 50 tot 60 tenten bestaan; ook een vlecht- of rijswerk, waarvan men zich bedient, om bij het bestormen van schansen, ongehinderd over de wolfskuilen te komen, alsmede om de ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

horden

Draagbare, houten of metalen rechthoekige raamwerken die dienst doen als hindernissen waar hardlopers overheen moeten springen bij bepaalde baannummers.
Categorie: Ontspanningsmiddelen > atletiek- en veldsportbenodigdheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.