Zoek op

houtsnip

houtsnip zelfst.naamw. vogels Scolopax rusticola , een vogel uit de familie van snipachtigen, 'Scolopacidae' Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'houtsnip' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/houtsnip

HOUTSNIP

1) Bosvogel 2) Boterham 3) Boterham met roggebrood en kaas 4) Dier 5) Eendachtige vogel 6) Pleviervogel 7) Reizigster 8) Sneetje witbrood met roggebrood 9) Steltloper 10) Steltvogel 11) Uilenkop 12) Vogel 13) Waadvogel 14) Woudsnip
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HOUTSNIP/1

houtsnip

vrij grote, schuwe snip met een bruingevlekt verenkleed en donkere strepen op zijn kop die vooral ineengedoken op de grond leeft
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/houtsnip

Houtsnip

De houtsnip (Scolopax rusticola) is een vogel uit de familie van snipachtigen (Scolopacidae). Deze 33 tot 38 cm lange snip leeft vooral in naald- en loofbossen. De andere Nederlandse snipachtigen, de watersnip, de poelsnip en het bokje, leven in een geheel ander biotoop, meer in open land, of dichtbij kleine plassen en meren. De houtsnip is de gro...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtsnip

houtsnip

• [dierkunde] "Scolopax rusticola", een vogel uit de familie van snipachtigen, "Scolopacidae".
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/houtsnip

Houtsnip

Houtsnippen zijn de enige Midden-Europese steltlopers die in het bos wonen. Ze leven voornamelijk in loofbossen en gemengde bossen. In augustus en september gaan veel houtsnippen op de trek richting het zuiden en westen van Europa. Een klein aantal blijft in Nederland overwinteren. Houtsnippen eten vooral dierlijk voedsel dat ze met hun grote snav...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000516.ht

Houtsnip

Wetenschappelijke naam: Scolopax rusticola
Aantal broedparen in Nederland: 2000-3000 (1998-2000)
Biotoop: grotere boscomplexen met open plekken en dichte ondergroei, vochtige humusrijke grond
Geluid: Houtsnip
Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000729.html

Houtsnip

(Scolopax rusticola) -Wetenschappelijke naam: - Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 -Nederlandse naam: - Houtsnip -Vogelgroep:- Snippen -Veldkenmerken.- 34 cm. Plompe bosvogel, wordt meestal gezien als rossige rondvleugelige uilachtige vogel die tussen de bomen wegvliegt. Moeil
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=173&menuentry=

Houtsnip

De houtsnip is bijzonder goed gecamoufleerd. Zittend op de bosbodem is de vogel nauwelijks te onderscheiden van gevallen blad en boombast. Deze camouflage helpt echter niet wanneer de vogel vliegt; het is slechts dan dat de vogels enigszins zichtbaar zijn. Daar heeft de houtsnip echter ook iets op gevonden; ze worden pas een beetje actief wanneer ....
Gevonden op http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/det

Houtsnip

Lat.: Scolopax rusticola - Broedvogel in Drenthe, geschat aantal exemplaren in de periode 1978-1995: 100 tot 250 exemplaren.
Volgens Tiesing  waren in de 19e eeuw bijna alle houtsnippen uit Drenthe verdwenen, omdat er toen vrijwel geen bossen meer waren. Aan het eind van de jaren `60 bedroeg het Drentse broedbestand ca. 10 paar. Er is een ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Houtsnip
Geen exacte overeenkomst gevonden.