Zoek op

IMPRIMATUR

1) Het worde gedrukt 2) Kerkelijk verlof om een geschrift te drukken
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IMPRIMATUR/1

Imprimatur

[boektitel] - Imprimatur (Latijn: het worde gedrukt) is de titel van een historische roman, geschreven door het Italiaans auteursduo Rita Monaldi en Francesco Sorti. Het boek werd in 2002 gepubliceerd in Italië, waarna het ook in een groot aantal andere landen verscheen. Imprimatur werd een groot succes: alleen al in Europ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Imprimatur_(boektitel)

Imprimatur

[kerkrecht] - Imprimatur (letterlijk: het worde gedrukt) is de Latijnse benaming voor de officiële toestemming van een bisschop uit de Katholieke Kerk, nodig voor het drukken van geschriften als Bijbelteksten, boeken over theologie, kerkgeschiedenis of kerkelijk recht en devotieprentjes, met of zonder gebeden. Voorheen wer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Imprimatur_(kerkrecht)

imprimatur

(impr.) Het worde afgedrukt
Gevonden op http://people.zeelandnet.nl/jakkes/

Imprimatur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: (boekdr.) het kan of mag afgedrukt worden, goed om af te drukken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

Imprimatur

Let op: Spelling van 1858 verlof tot den druk; het worde afgedrukt (op drukproeven)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

imprimatur

Een groot aantal boeken hadden niet alleen een fiat nodig om gedrukt te mogen worden. Waar censuur werd uitgeoefend (bijvoorbeeld door de kerken) moest de censor ook toestemming geven. Zijn toestemming is terug te vinden in de term 'Imprimatur' (het mag gedrukt worden) vergezeld van zijn naam, vaak met de aanvulling 'Nihil Obstat' (niets staat in d...
Gevonden op http://www.de-proefpers.nl/graf/w/imp02.html

Imprimatur

Latijn: kan gedrukt worden: vooral in het verleden verleend verlof tot uitgave van een publicatie onder kerkelijk toezicht en met dit woord op een voorpagina vermeld. Ook wel geformuleerd als Imprimi potest (Kan gedrukt worden), Nihil obstat (Geen bezwaar) of Cum licentia superiorum (met verlof van de overheden).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

imprimatur

verlof tot drukken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/imprimatur
Geen exacte overeenkomst gevonden.