Zoek op

Incarnaat

Incarnaat is een term uit de schilderkunst en kunstgeschiedenis en een aanduiding voor een in een lichaam gereïncarneerde ziel. Met incarnaat worden in de schilderkunst de vleeskleurige oppervlakten van schilderijen aangeduid. Om een overtuigende indruk van vlees (carne, vandaar de naam) en bloed te geven zijn bij olieverf verscheidene onderteken...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Incarnaat

Incarnaat

Let op: Spelling van 1858 Fr., hoog-rozerood, vleeschkleurig. Incarnatia, vleeschgevende middelen. Incarnatie, incarnatio, Lat., de vleesch- of menschwording van Christus
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.