Zoek op

rijm

Het effect dat klankovereenkomst tussen woorden heeft, veel toegepast in poëzie maar ook in allerlei vaak grappig bedoelde staande of gelegenheidsuitdrukkingen (‘steen en been klagen’, ‘Jopie de Popie’, ‘aju paraplu’, ‘gouwe ouwe’). Er zijn verschillende vormen. Bij gewoon rijm, ook volrijm genoemd, eindigen twee woorden met dezelf...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/rijm

rijm

I de rijm zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [rɛim] bevroren dauw Voorbeeld:   `vorming van rijm- of ijsplekken`Synoniem:   rijp II het rijm zelfst.naamw.Uitspraak:   [rɛim] Verbuigingen:   rijm|en (meerv.) overeenkomst tussen kl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rijm

Rijm

De herhaling van klank na korte tussenpoos Het komt zowel in de versregel, als aan het eind daarvan voor Om de klankwerking te doen uitkomen moeten de rijmende klanken geaccentueerd zijn
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

Rijm

[stijlfiguur] - Men spreekt van rijm als twee woorden in de beklemtoonde lettergrepen een klankgelijkheid hebben. Rijm speelt een belangrijke rol in gedichten en wordt daarom als een stijlfiguur gezien. ==In de woorden== Men onderscheidt het rijm naar de plaats van het rijm in de woorden in: Zie ook: oogrijm, kreupelrijm ==...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijm_(stijlfiguur)

Rijm

[taalkunde] - Het rijm van een lettergreep is het deel dat bestaat uit de verplichte nucleus en de optionele coda. De lengte van een lettergreep wordt bepaald door dit deel (zie ook mora). Het rijm van een lettergreep speelt verder een grote rol in poëtische teksten. Boven: De hiërarchische lettergreepstructuur kan verder...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijm_(taalkunde)

rijm

• [m] ; rijp, aangevroren mist. • [n] ; een vers waarvan een regel eindigt in een woord dat klankverwantschap vertoont met het einde van een andere regel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rijm

rijm

[Vergeten woorden] (o.) 1) reeks, aantal, getal
2) berekening [= rijm ‘gelijkheid van klank’, ~ gereed, vermoedelijk ~ reden ‘tellen’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

rijm

Term uit de prosodie voor de herhaling van de klank van verwante klinkers of medeklinkers. Het verschijnsel behoort (in tegenstelling tot dat andere deel van het terrein van de klank, het ritme) tot d...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Rijm

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] rijp, bevrozen dauw, waterdamp tot ijskristalletjes verdigt.
~, o. overeenstemmende eindklank van dichtregels; gebonden stijl, dichtregelen, poëzij; slepend of vrouwelijk -, staand of mannelijk -; iets in - overbrengen, zetten.
~ADER, v. dichterlijke geest.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

rijm

bevroren dauw - Jaar van herkomst: 1150 (Rey )
gelijke klank - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

rijm

klankovereenkomst in beklemtoonde lettergrepen die niet al te ver van elkaar staan. Er zijn veel soorten rijm. Volrijm, halfrijm en Rime riche zeggen iets over de mate van klankovereenkomst. Eindrijm, beginrijm, binnenrijm, middenrijm en overlooprijm iets over de plaats ervan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Rijm

alliteratie, assonantie, rijk rijm, volrijm
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

Rijm

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) bevroren dauw, tot ijskristallen bevroren waterdamp.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

rijm

bevroren dauw (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rijm1

Rijm

IJsafzetting die zeer snel optreedt en groot gevaren met zich mee kan brengen. Bij het onstaan van rijm speelt onderkoeld, vloeibaar water een rol. Druppelgrootte en wind zijn de belangrijkste factoren bij aangroei van de vaste ijslaag.
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/113916/rijm

Rijm

De overeenkomst in klank in (niet te ver van elkaar verwijderde) bekemtoonde lettergrepen. Men onderscheidt hierbij: - beginrijm b.v. het Bier is weer Best - klinkerrijm b.v. honderd klokken van Londen doen Londen bonzen - eindrijm b.v. Hier ligt Poot Hij is dood.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/104_Rijm.html

Rijm

(of volrijm) [Literatuur] De klankherhaling heeft betrekking op de klinkers en medeklinkers
Gevonden op https://quizlet.com/112741763/begrippen-poezie-literatuur-flash-cards/

rijm

[Nederlands] een klankovereenkomst tussen woorden of lettergrepen
Gevonden op https://quizlet.com/86107140/nederlands-flash-cards/

rijm

klankovereenkomst in beklemtoonde lettergrepen die niet al te ver van elkaar staan. Er zijn veel soorten rijm. Volrijm, halfrijm en Rime riche zeggen iets over de mate van klankovereenkomst. Eindrijm, beginrijm, binnenrijm, middenrijm en overlooprijm iets over de plaats ervan.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.