Zoek op

includeren

includeren werkw.Uitspraak:   [ɪnkly'derə(n)] Verbuigingen:   includeerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft geïncludeerd (volt.deelw.) opnemen in, insluiten in Voorbeelden:   `proefpersonen includeren in een onderzoek`, `losse tekstbesta...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/includeren

INCLUDEREN

1) Insluiten 2) Medebevatten 3) Omvatten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INCLUDEREN/1

Includeren

Let op: Spelling van 1858 in zich bevatten, insluiten. Inclusi, inclusio, Lat., insluiting: inclusio uniüs non statim est exclusio alteriüs, van de insluiting der eene zaak hangt de uitsluiting eener andere niet af. Inclusive, Lat., inclusief, insluitend, medegerekend
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.