Zoek op

Informatiebehoefte

De behoefte aan informatie van een stakeholder, waarbij de motivatie voortkomt uit tenminste één of meerdere concerns. Een informatiebehoefte heeft altijd betrekking op één of meerdere bedrijfsaspecten. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

informatiebehoefte

Def.: dat wat je wil weten Toelichting: de burgers hebben deze volgende informatiebehoefte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Informatiebehoefte

Het totaal van wensen en eisen dat door de gebruikers van het systeem met betrekking tot de te verstrekken informatie geformuleerd wordt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.