Zoek op

INKLINKING

1) Bodemdaling door droogte 2) Compactie 3) Klink 4) Nazakking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INKLINKING/1

inklinking

Daling van een grondoppervlak door vochtverlies. Veel voorkomend bij klei en veen
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

inklinking

Bodemdaling door onttrekking van water aan de bodem (de grond wordt gelijktijdig ook compacter en steviger).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

inklinking

Het verschijnsel dat door waterverlies een grondsoort in volume afneemt. Komt vooral voor bij veen en in mindere mate bij klei. Het gevolg is bodemdaling.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Inklinking

Het inzakken van het veen onder invloed van twee oorzaken 1. oxydatie, als veen wordt ontwaterd, verteren de planteresten onder invloed van de zuurstof die er dan bij kan komen. 2.inzakken, als het water uit het veen verdwijnt, zakt het veen in.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Inklinking

Inklinking is de daling van het grondoppervlak veroorzaakt door een daling van de grondwaterstand
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Inklinking

De vermindering in dikte van een slappe laag onder invloed van zijn eigen gewicht of dat van bedekkend materiaal. Inklinking treedt vooral op als de slappe laag veel vocht bevat en dit kan afvloeien. Veen en klei vertonen de sterkste inklinking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Inklinking

De grond wordt door druk en uitdroging in elkaar gedrukt. Hierdoor zakt het maaiveld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Inklinking

Het inzakken van het veen onder invloed van twee oorzaken 1. oxydatie, als veen wordt ontwaterd, verteren de planteresten onder invloed van de zuurstof die er dan bij kan komen. 2.inzakken, als het water uit het veen verdwijnt, zakt het veen in.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

inklinking

Syn.: klink Def.: daling van het grondoppervlak veroorzaakt door een daling van de grondwaterstand en-of de stijghoogte (zie bodemdaling).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Inklinking

De grond wordt door druk en uitdroging in elkaar gedrukt. Hierdoor zakt hetmaaiveld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11101

inklinking

[Aardrijkskunde] Daling van de grond als de slappe ondergrond (veen en klei) inzakt door het wegpompen van water.
Gevonden op https://quizlet.com/105107863/aardrijkskunde-tl-2-hoofdstuk-water-paragraaf
Geen exacte overeenkomst gevonden.