Zoek op

instemmingsrecht

vennootschapsrecht: het recht om toestemming te verlenen. Bijv. in sommige gevallen heeft de directie de instemming van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/instemmingsrecht

Instemmingsrecht

[middeleeuws recht] - Het instemmingsrecht was in de middeleeuwen voor de lagere adel en rijke heren het enige middel om een oorlog te voorkomen. De hertog of graaf, kon dan niet zomaar zonder toestemming van de raad steden of landen aanvallen. Een voorbeeld waarin dit recht aan de orde kwam was wanneer Johanna van Brabant ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Instemmingsrecht_(middeleeuws_recht)

Instemmingsrecht

[scholen] - Instemmingsrecht is een recht dat een medezeggenschapsraad (MR) in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland op grond van de WMS heeft. De WMS geeft richtlijnen op welke beleidsterreinen volgens het MR-statuut minimaal instemmingsrecht moet toestaan. Een aantal onderwerpen behoeven alleen instemming van d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Instemmingsrecht_(scholen)

Instemmingsrecht

Dit is het recht van beide Kamers om met een wetsvoorstel in te stemmen (goed te keuren) of niet in te stemmen (af te keuren).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Instemmingsrecht

Naast het adviesrecht een van de belangrijkste bevoegdheden van de OR. Eigenlijk een plicht van de bestuurder. Die moet bij diverse onderwerpen (vooral over het sociaal beleid) de OR om instemming vragen. Dat heet een instemmingsverzoek. De OR kan dan bijvoorbeeld ‘Ja, mits…’ of ‘Nee, tenzij…’ zeggen. Als hij voldoende tijd krijgt om na...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10701

Instemmingsrecht

Dit is het recht van beide Kamers om met een wetsvoorstel in te stemmen (goed te keuren) of niet in te stemmen (af te keuren).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Instemmingsrecht

Ten aanzien van een aantal regelingen op het terrein van het personeelsbeleid geldt dat de werkgever een regeling niet mag instellen, wijzigen of intrekken, zonder dat de ondernemingsraad daarmee instemt. Doet hij dat wel, dan is zijn besluit nietig, hetgeen betekent dat het besluit in het geheel niet tot stand is gekomen. Wanneer de ondernemingsra...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.