Zoek op

institutionalisering

Vastlegging van wat zich in een gemeenschap aanvankelijk in de praktijk heeft ontwikkeld en alleen informeel is geregeld. Dit vastleggen brengt een georganiseerd systeem met zich mee, met allerlei voorschriften, financieringsregels en functionarissen met welomschreven taken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/institutional

Institutionalisering

De term institutionalisering wordt veel gebruikt in sociale theorieën om te verwijzen naar het proces iets te plaatsen (bijvoorbeeld een concept, een sociale rol, een bepaalde waarde of een gedragswijze) binnen een organisatie, sociaal systeem, of de samenleving als geheel. De term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar het plaatsen van een bepa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Institutionalisering

Institutionalisering

Het onderbrengen in instituties, zoals het onderwijs
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.