Zoek op

interactieproces

het op elkaar in laten werken van de informatie uit verschillende kanalen (bv Li en Re oor)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/i.html

Interactieproces

Een proces dat betrekking heeft op de (elektronische en nietelektronische) uitwisseling van bedrijfsinformatie tussen twee of meer ketenpartners, bestaande uit een partieel geordende reeks van bedrijfstransacties. • Vertaling van ‘business collaboration’ uit BPSS, waarbij impliciet een ordening (‘choreography’) van ‘business transaction...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10653
Geen exacte overeenkomst gevonden.