Zoek op

pragmatiek

rechtsfilosofie: studie van de relaties tussen communicatietekens (taal, gebaren, gelaatsuitdrukkingen) en de personen die ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=pragmatiek

pragmatiek

rechtsfilosofie: studie van de relaties tussen communicatietekens (taal, gebaren, gelaatsuitdrukkingen) en de personen die ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/pragmatiek

pragmatiek

Onderzoek naar de manier waarop taaluitingen in de praktijk gebruikt worden: wat bedoelt iemand eigenlijk met wat hij zegt. Een vraag als 'Ben je niet moe?' kan bijvoorbeeld een verkapte opdracht 'Ga slapen' inhouden. 'Mag ik de appelmoes even?' is in werkelijkheid een verzoek de appelmoes aan te reiken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/pragmatiek

PRAGMATIEK

1) Algemeen nuttig 2) De regering betreffende 3) De staatsorde betreffend 4) Deel van de taalkunde 5) Leerrijke oplossing 6) Tak van de taalkunde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRAGMATIEK/1

Pragmatiek

De taalkunde met het oog op de praktische toepasbaarheid; het onderzoek naar hoe de context invloed heeft op de manier van het interpreteren van zinnen
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_p.htm

Pragmatiek

Pragmatiek kan zowel gebruikt worden voor: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pragmatiek

Pragmatiek

[taalkunde] - Pragmatiek is de tak van de semiotiek en de taalkunde die de relatie tussen tekens of taaluitingen en hun gebruikers bestudeert. Maar van pragmatiek zijn er ook andere definities. De pragmatiek heeft raakvlakken met de sociolinguïstiek, en de scheidslijn tussen de semantiek en de pragmatiek van natuurlijke ta...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pragmatiek_(taalkunde)

pragmatiek

gebruik van taalelementen om informatie over te brengen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/p.html

pragmatiek

Het bestuderen van betekenisaspecten in taal die te maken hebben met het gebruik van taal binnen een natuurlijke context.
Categorie: Vakgebieden > theoretische taalkunde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

pragmatiek

Hierbij word de interpretatie van taalhandelingen (bv. een tekst), in de functie van een sociale context, beschreven. (zie Ensink 1998: 80)
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm

Pragmatiek

De regels voor het gebruik van taal in sociale situaties.
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx

pragmatiek

[Nederlands] de studie van de relatie tussen taaluitdrukkingen en taalgebruikers
Gevonden op https://quizlet.com/96225177/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.