Zoek op

invaliditeit

rechtswetenschap: ongeldigheid. Een document dat invalide is, is ongeldig. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/invaliditeit

INVALIDITEIT

1) Arbeidsongeschiktheid 2) Gebrekkigheid 3) Onbekwaamheid tot arbeid 4) Ongeldigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INVALIDITEIT/1

Invaliditeit

Invaliditeit, in België, is een vorm van arbeidsongeschiktheid die begint na een jaar van primaire arbeidsongeschiktheid. == Begin en einde == De invaliditeit begint nadat deze is vastgesteld op basis van een verslag van de adviserend geneesheer van de mutualiteit of verzekeringsinstelling door de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het Rijk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Invaliditeit

invaliditeit

ongeschikt zijn voor arbeid of gebrekkigheid
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Invaliditeit

Toestand van blijvende aard waarin de lichamelijke of geestelijke functie minder dan normaal is. Deze toestand wordt tegenwoordig meestal aangeduid met arbeidsongeschiktheid. Men onderscheidt twee vormen van invaliditeit: (a) functionele invaliditeit, d.w.z. het blijvend verlies of functieverlies van lichaamsdelen en-of zintuigen, puur medisch gezi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Invaliditeit

Handicap, nadelige toestand die een persoon verhindert om normaal te functioneren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11098

Invaliditeit

(gebrek, handicap) (1) Blijvend verminderd lichamelijk en-of geestelijk functioneren na geboorte, ongeval of ziekte. (2) Verminderde geschiktheid voor arbeid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262
Geen exacte overeenkomst gevonden.