Zoek op

gevolmachtigde

vermogensrecht: persoon aan wie de volmachtgever een volmacht heeft verstrekt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gevolmachtigde

gevolmachtigde

burgerlijk procesrecht: procesvertegenwoordiger. Bij geschillen bij de rechtbank spreekt men van een procureur. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gevolmachtigde

gevolmachtigde

vermogensrecht: persoon aan wie de volmachtgever een volmacht heeft verstrekt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gevolmachtigde

GEVOLMACHTIGDE

1) Commissaris 2) Gecommitteerde 3) Gezant 4) Lasthebber 5) Machthebbende 6) Machthebber 7) Mandataris 8) Zaakgelastigde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEVOLMACHTIGDE/1

Gevolmachtigde

De gevolmachtigde is degene die de volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon rechtshandelingen uitvoeren. - Meervoud van Gevolmachtigde: gevolmachtigden
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/gevolmachtigde/
Geen exacte overeenkomst gevonden.