Zoek op

ion

Atoom of molecuul dat een elektrische lading heeft doordat het een of meer elektronen heeft verloren dan wel opgenomen. Zie ook anion en kation .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

ion

ion zelfst.naamw. natuurkunde scheikunde een atoom of een molecuul die elektrisch geladen is door een gebrek aan of overschot van één of meer elektronen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'ion' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ion

ION

1) Atoom 2) Atoomgroep 3) Deel van een molecule 4) Deel van een molecuul 5) Elektrisch geladen deeltje 6) Elektrisch geladen materieel deeltje 7) Geladen atoom 8) Geladen deeltje 9) Godheid 10) Klein deeltje 11) Mythologisch figuur 12) Mythologische figuur 13) Ondeelbaar bestanddeel van een stof 14) Ondeelbaar stofdeeltje 15) Scheikundige term 16) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ION/1

Ion

Ion is een Griekse jongensnaam. Het betekent `Violet`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Ion wordt voornamelijk gebruikt in Baskenland en in Roemenië. Wat zegt men in andere landen? Evan (In Wales en in Engelstalige landen)Johannes
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Ion

Ion

[Euripides] - "Ion" (Oudgrieks: Ίων) is een tragedie van de Griekse tragediedichter Euripides. Het werk werd vermoedelijk uitgevoerd in 413 v.Chr. == Inhoud == ===Dramatis personae=== ===Samenvatting=== Ion is de zoon van de Atheense koningsdochter Kreousa en de god Apollo, die haar heeft verkracht. Na de bevalling breng...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ion_(Euripides)

Ion

[Plato] - De Ion is een van de kleinste dialogen van de Atheense filosoof Plato, en waarschijnlijk een vroeg werk. == Deelnemers aan het gesprek == De Protagonisten zijn Socrates en Ion. Ion is een rapsode, dat wil zeggen iemand die Homerus voordroeg en uitlegde. Dit was een vaak voorkomend fenomeen in Griekenland, waar Hom...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ion_(Plato)

Ion

[deeltje] - Een ion is een elektrisch geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan een of meer elektronen. In de natuur- en de sterrenkunde beschouwt men meestal geïsoleerde atomen of moleculen; in de scheikunde e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ion_(deeltje)

Ion

[mythologie] - Ion was de mythische stamvader van de naar hem genoemde Ioniërs. Hij werd in het geheim verwekt door Apollon en Creüsa. Later werd hij tempelbediener in Delphi, waar hij herkend zou worden door zijn moeder en haar man Xouthos wanneer die het orakel raadplegen over hun kinderloosheid. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ion_(mythologie)

Ion

[schrijver] - Ion van Chios (Grieks: Ιων) (± 490 – 422 v.Chr. ) was een veelzijdige Griekse dichter en prozaschrijver uit de 5e eeuw v.Chr. Hij werd geboren op het Griekse eiland Chios, maar bracht het grootste gedeelte van zijn leven in Athene door, waar hij bevriend raakte met vooraanstaande intellectuelen, onder an...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ion_(schrijver)

ion

Een atoom waarbij één of meer elektronen te veel of te weinig in de elektronenwolk rondom de kern zitten, zodat het atoom een netto lading heeft. Missen er elektronen, dan is het een positief geladen ion; zijn er elektronen teveel, dan is het een negatief geladen ion.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

ion

atoom met lading en dus een ladingdrager of geleider van elektrische stroom
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/i.html

ion

Elektrisch geladen deeltje dat kan ontstaan uit een atoom of molecule door afsplitsing of aanhechting van elektronen, of door het elektrolytisch uiteenvallen van moleculen in oplossingen.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

ion

elektrisch geladen deeltje
Jaar van herkomst: 1886 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ion

Het kleinste electrisch geladen deeltje. Het anion is negatief, het kation positief geladen.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

ion

Atoom met een elektrische lading als gevolg van opname of afgifte van elektronen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

ion

geladen deeltje (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ion

Ion

Een atoom in een oplossing die positief (kationen) of negatief (anionen) geladen is.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.