Zoek op

ionisatie

Het overgaan van een atoom of molecuul in het overeenkomstige positieve ion . De stralingsbeschadiging veroorzaakt door röntgen en gammastraling berust in eerste instantie op ionisatie. Dat komt doordat de energiekwanta van dit soort straling voldoende groot zijn om elektronen los te maken of om moleculen op te breken. Bij het fotosyntheseproces w...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

ionisatie

ionisatie zelfst.naamw. natuurkunde scheikunde ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes) Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'ionisatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ionisatie

IONISATIE

1) Aardstraling 2) Het doen ontstaan van ionen 3) Natuurkundig proces 4) Ontstaan van ionen in een vloeistof 5) Scheikundig proces 6) Splitsing 7) Splitsing van de moleculen 8) Splitsing van moleculen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IONISATIE/1

Ionisatie

Het ontstaan van ionen (elektrisch geladen deeltjes) in de materie door afsplitsing van elektronen van moleculen of atomen. De oorspronkelijke atomen of moleculen blijven verder met overwegend positief geladen deeltjes bestaan doch met een geringe hoeveelheid elektronen. Een eerder zwak ionisatieproces gebeurt in de onderste lagen van de atmosfeer ...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/I.html

Ionisatie

Ionisatie is het proces waarbij een atoom of molecuul uit ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of er een bij krijgt en als gevolg daarvan verandert in een ion. Een ionisatie is geen spontaan proces. Hiervoor is energie nodig, die ionisatiepotentiaal wordt genoemd. Een atoomkern of nucleus bevat neutronen en protonen. De neutronen zijn neutra...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ionisatie

Ionisatie

Het proces waarbij een atoom vanuit een ongeladen toestand overgaat naar een geladen toestand door het verlies óf de acquistie van een elektron. Bij atmosferische lichtverschijnselen als meteoren en poollicht treedt ionisatie op, ook al ontstaat het feitelijke lichteffect juist door recombinatie: het proces waarbij geïoniseerde atomen ...
Gevonden op http://www.astronova.nl/i.html

ionisatie

Proces waarbij atomen of moleculen één of meer elektronen opnemen of afgeven en daardoor ionen worden. Hoge temperaturen, elektrische ontladingen en energierijke straling kunnen tot ionisatie van materie leiden.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Ionisatie

Engels:Ionization ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/i

Ionisatie

Engels:Ionization ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/i

Ionisatie

Zo noemen we het proces waarbij atomen een elektron kwijt raken. Laten we als voorbeeld eens een zuurstofatoom nader bekijken. Helemaal binnen in het atoom zitten acht protonen en acht neutronen samengepakt. Die protonen en neutronen samen noemen we de kern van het zuurstofatoom. Die protonen hebben een positieve elektrische lading. Het liefst zoud...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/ionisati.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.