Zoek op

stagflatie

groei en conjunctuur: Het tegelijkertijd optreden van inflatie en werkloosheid (stagnatie). Dit verschijnsel deed zich voor ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=stagflatie

stagflatie

stagflatie zelfst.naamw. economie situatie waarbij tegelijkertijd sprake is van economische stagnatie en van inflatie    Voorbeeld: `Vanuit een hoogconjunctuur komt een economie terecht in een fase van stagflatie. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'stagflatie' k...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stagflatie

stagflatie

Periode waarin de economie stagneert (‘recessie’) terwijl prijzen en lonen toch blijven stijgen. Het is een combinatie van stagnatie en inflatie. Zie ook conjunctuurgolf.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/stagflatie

stagflatie

toestand van stagnerende economische groei gecombineerd met een hoge inflatie
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/stagflatie

Stagflatie

Stagflatie (een portmanteau van stagnatie en inflatie) is een term die in de economische wetenschap wordt gebruikt om een situatie te beschrijven, waarin de inflatie hoog is, de economische groei vertraagt​​, en de werkloosheid steeds hoog blijft. Het werpt een dilemma op voor het economisch beleid aangezien maatregelen met als doel voor een l...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stagflatie

stagflatie

hoge inflatie en geringe economische groei
Jaar van herkomst: 1974 (R75 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Stagflatie

Combinatie van inflatie en werkloosheid. Het woord is een samentrekking van inflatie en stagnatie en heeft zich eind zeventiger jaren voorgedaan. De oorzaken van stagflatie liggen vooral bij de aanbodzijde (structureel).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

stagflatie

hoge inflatie en geringe economische groei (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/stagflatie

Stagflatie

Het samengaan van inflatie en werkloosheid. Het woord is een samentrekking van inflatie en stagnatie (stagnerende economie).
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/stagflatie

stagflatie

is het samengaan van inflatie en werkloosheid. Het woord is een samentrekking van inflatie en stagnatie (stagnerende economie) en heeft zich eind zeventiger jaren voorgedaan. De oorzaken van stagflatie liggen vooral bij de aanbodzijde (structureel).
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

stagflatie

is het samengaan van inflatie en werkloosheid. Het woord is een samentrekking van inflatie en stagnatie (stagnerende economie) en heeft zich eind zeventiger jaren voorgedaan. De oorzaken van stagflatie liggen vooral bij de aanbodzijde (structureel). (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.