Zoek op

Isolijn

Lijn op een kaart of in een grafiek die punten verbindt met een gelijke waarde. Zo is een isobaar een lijn die punten met gelijke luchtdruk verbindt. Op alle punten op de 1020 hPa-isobaar is de luchtdruk gelijk aan 1020 hPa. Een isotherm is een lijn die punten verbindt met een gelijke temperatuur.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/I.html

isolijn

Lijn die punten met een gelijke waarde voor een bepaald verschijnsel met elkaar verbindt. Opm: De term isolijn in engere zin heeft betrekking op continu verlopende verschijnselen zoals temperatuur en luchtdruk. In ruimere zin is het een overkoepelende term welke ook de isopleet* insluit. Isolijnen worden geconstrueerd op basis van in bepaalde punte...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770
Geen exacte overeenkomst gevonden.