Zoek op

jeugdstrafrecht

jeugdstrafrecht: rechtsgebied m.b.t. het strafrecht voor minderjarigen tussen 12 en 18 jaar met aparte regels en straffen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht is een vorm van strafrecht zoals dat in principe wordt toegepast op minderjarige delinquenten, meestal in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Enerzijds dienen zulke maatregelen om het algemeen belang te verdedigen en recht te doen tegen jeugddelinquenten; anderzijds worden door het jeugdstrafrecht de belangen van de (soms kwetsbare) mi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

[Nederland] - Dit artikel behandelt het jeugdstrafrecht zoals dat in Nederland wordt toegepast. ==Kinderen jonger dan 12 jaar== Indien een minderjarige, jonger dan twaalf jaar, een delict begaat kan deze niet strafrechtelijk vervolgd worden. Fouilleren, aanhouden en verhoren (onder bepaalde voorwaarden) zijn wel toegestaan ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdstrafrecht_(Nederland)

Jeugdstrafrecht

[Maatschappijleer] geldt in Nederland voor kinderen van 12 tot 18 jaar.
Gevonden op https://quizlet.com/115780463/maatschappijleer-hoofdstuk-1-tm-5-flash-cards
Geen exacte overeenkomst gevonden.