Zoek op

Jezus

De bijbelschrijvers zijn geloofsgetuigen, geen biografen. Lang na Jezus' heengaan getuigen zij van het geloof in Jezus als Messias , zoals dit in de eerste christengemeenten gestalte heeft gekregen. De vraag naar de historische Jezus is daardoor zeer omstreden. Het verhaal gaat dat hij van godswege werd verwekt (zie ook maagdelijke geboorte ) en in...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bijbel/jezus

JEZUS

1) Aanbiddenswaardige 2) Bijbels figuur 3) Bijbelse figuur 4) Bijbelse naam 5) Christus 6) IHS = iesu hominum salvator 7) Jongensnaam 8) Leermeester 9) Messias 10) Nazareeër 11) Papierformaat in België 12) Zoon van jozef en maria
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/JEZUS/1

Jezus

[South Park] - Jezus is de Christelijke messias uit de animatieserie South Park. Hij is in deze serie niet alleen de verlosser, maar heeft ook zijn eigen praatprogramma Jesus and Pals. Jezus heeft de kracht om te helen, zichzelf te doen herleven en anderen naar de hel te sturen. Hij sterft enkele malen in de serie. In de af...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(South_Park)

Jezus

[historisch-kritisch] - De historisch-kritische benadering van Jezus probeert op een wetenschappelijke wijze, vanuit rationeel-naturalistische kaders, te achterhalen wat over het bestaan van Jezus van Nazareth bekend is, wat hij kan hebben gezegd en kan hebben gedaan. Daarbij tracht men aan te geven en te beargumenteren wat...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(historisch-kritisch)

Jezus

[joodse visies] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(joodse_visies)

Jezus

[traditioneel-christelijk] - Dit artikel over de traditioneel-christelijke benadering behandelt Jezus zoals hij in de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom wordt gezien, namelijk dat hij de `Zoon` van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid). In de traditioneel-christelijke benadering w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)

Jezus

[traditioneel-islamitisch] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-islamitisch)

Jezus

•bijbelse figuur. •een voornaam.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/Jezus

Jezus

De naam betekent letterlijk: Hij die redt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Jezus

Categorie: Oudheid Jezus gekruisigd: De joodse godsdienststichter Jezus van Nazareth begon op zijn dertigste te preken en stierf drie jaar later aan het Kruis. In die drie jaar verrichtte hij volgens het Nieuwe Testament veel wonderen en verzamelde hij volgelingen. Zijn preken brachten hem in conflict met de godsdienstige autoriteiten, die bij de R...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10499

Jezus

Jezus - De jood Jezus is in de ogen van christenen de lang verwachte Messias. Zijn volgelingen zien in hem het beeld van God en de mensenzoon die redding brengt. Dit is opgeschreven in het Nieuwe Testament. Jezus inspireert veel christenen om zich in te zetten voor zwakkeren in de samenleving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Jezus

Jezus is een naam die afkomstig is vanuit het Hebreeuws en betekent redder. In het Grieks is het dezelfde naam als Jozua. De bronnen van zijn leven vindt men in de evangeliën. Jezus komt uit de stam van Juda. Waarschijnlijk heeft een openlijke gevoerde twist met de Joden ertoe geleid dat de genealogische gegevens, die zorgvuldig bewaard werden, me...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Jezus

jezus

grondlegger van het christendom (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/jezus

Jezus

[Godsdienst] Grondlegger van het christendom. Leefde van ca. 7vC tot 33nC. Hij is geboren te Bethlehem en gestorven door kruisiging in Jeruzalem.
Gevonden op https://quizlet.com/93686408/belangrijke-figuren-basiskennis-vijfde-jaar-fl
Geen exacte overeenkomst gevonden.