Zoek op

kabbala

(Hebreeuws: overlevering) Naam van een mystieke stroming in het Jodendom die zich wijdt aan een speculatieve leer, waarvan het geheim verborgen is in een wereld van getallen en letters. De stichter van het chassidisme , Israël ben Eliezer, de Besjt, gaf aan de kabbala een eigen vorm en richting.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/kabbala

KABBALA

1) Geheime leer der joden 2) Geheime leer van de joden 3) Geheimleer 4) Getallensymboliek 5) Joodse geheime leer 6) Joodse geheimleer 7) Joodse mystieke wijsbegeerte 8) Mystieke getallenleer 9) Mystieke getalsleer 10) Mystieke getalsleer van de joden in de middeleeuwen 11) Mystieke stroming in jodendom
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KABBALA/1

kabbala

Kabbala is Hebreeuws voor traditie. Maar ondertussen is kabbala de naam geworden voor een verzameling mystieke en ethische Joodse teksten waarvan de meesten dateren uit de middeleeuwen. Het bestaat voornamelijk uit speculatieve en symbolische interpretaties van Hebreeuwse Schriften. Er zijn diverse kaballa-tradities, enkele daarvan zijn bekend vanw...
Gevonden op http://nederlands.skepdic.com/dict_kabbala.htm

Kabbala

De kabbala of kabbalah (Hebreeuws: קבלה) is een joods religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Kabbala is een Hebreeuws woord dat `ontvangst` of `openbaring` betekent. == Oorsprong == "Kabbala" refereert aan een esoterische dogmatiek over God en het universum, die als openbaring aan uitverkoren ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabbala

Kabbala

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabbala_(hoofdbetekenis)

Kabbala

oude Joodse mystieke kennis.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Kabbala

(Uit `De sociologische structuur onzer taal - De Jodentaal.`, 1914) (Nhebr.) lett. ontvangst, in 't algemeen overlevering; een Joodsch-mystieke theosophie, in de middeleeuwen tot bepaalden vorm gebracht en een geheimleer bevattend over God, de wereldorde, de H. Schrift enz. Ook autorisatie om eene kerkelijke functie te vervullen, b.v. die va...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0003.php

kabbala

geheime joodse leer
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Kabbala

Let op: Spelling van 1858 geheimleer; eene geheime wetenschap, welke God aan Mozes zou geopenbaard hebben, die dezelve, nadat hij de wet schriftelijk gegeven had, mondeling aan de oudsten des volks medegedeeld heeft, welke die geheime wetenschap daarna, door overlevering, tot hunne kinderen en nakomelin...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Kabbala

De kabbala (geheime traditie) stamt grotendeels uit de middeleeuwen en werd door joodse en Arabische schriftgeleerden in het Westen geïntroduceerd. De kabbalisten gebruiken hun intuïtieve gaven en magische vierkanten om de karaktereigenschappen van een persoon te doorgronden, en hadden ook diverse methoden om de toekomst te voorspellen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10022

kabbala

mystieke joodse leer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kabbala

Kabbala

[Godsdienst] Mystieke joodse traditie
Gevonden op https://quizlet.com/85309207/godsdienst-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.