Zoek op

vorderingsrecht

verbintenissenrecht: het recht van een rechthebbende op een verbintenis iets te doen, te laten of te krijgen van een bepaalde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vorderingsrecht

vorderingsrecht

verbintenissenrecht: recht van een rechthebbende op een doen of nalaten van een bepaalde persoon of groep. Bijv. rekening ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vorderingsrecht

vorderingsrecht

vermogensrecht: tegenover iedereen te handhaven recht. Bijv. een pandhouder heeft een ~ op de zaken die aan hem zijn verpand. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vorderingsrecht

VORDERINGSRECHT

1) Relatief recht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VORDERINGSRECHT/1

Vorderingsrecht

Vorderingsrecht is het recht van een crediteur (of schuldeiser) tegenover de debiteur (of schuldenaar). Vaak is het vorderingsrecht een onderdeel van een verbintenis tot het verrichten van een afgesproken prestatie. Daarnaast kan een erflater in een uiterste wilsbeschikking aan een of meer personen een vorderingsrecht toekennen. Dit heet een legaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorderingsrecht
Geen exacte overeenkomst gevonden.