Zoek op

Kapitaalintensiteit

De hoeveelheid kapitaal per arbeidskracht.
Gevonden op https://www.finler.nl/kapitaalintensiteit/

Kapitaalintensiteit

Kapitaalintensiteit is de verhouding tussen de ingeschakelde hoeveelheid kapitaal en de ingeschakelde hoeveelheid arbeid in het productieproces: Een bedrijf of bedrijfstak is kapitaalintensief als het ten opzichte van andere bedrijven of bedrijfstakken per werknemer meer investeert in kapitaalgoederen. Kapitaalintensief en kapitaalextensief (het t...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitaalintensiteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.