Zoek op

investering

groei en conjunctuur: Zie investeren. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=investering

investering

fiscaal recht: het aangaan van verplichtingen ter zake van aanschaffing of verbetering van een bedrijfsmiddel, alsmede het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/investering

investering

Ondernemingsvermogen vastleggen in kapitaalgoederen. Bij vergroting van productiecapaciteit is er sprake van een uitbreidingsinvestering; vervangingsinvesteringen vernieuwen slechts oude productiecapaciteit. Samen vormen ze de bruto‑investering. Breedte‑ en diepte‑investeringen zijn begrippen die te maken hebben met de kapitaalintensiteit (co...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/investering

investering

de investering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnvɛsˈterɪŋ] Verbuigingen:   investering|en (meerv.) keer dat je investeert, of wat je investeert Voorbeelden:   `een investering van 55 miljoen euro`, `Een studie is een investering in je toekomst.` ©...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/investering

INVESTERING

1) Aanschaf 2) Belegging 3) Belegging van gelden 4) Geldbelegging 5) Inlegkapitaal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INVESTERING/1

Investering

Een investering is een opoffering in tijd, geld (hierbij spreek men vaak van een kapitaalsinjectie) of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald. Investeren wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak in een ruimere betekenis gebruikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op een uitgave nu, die opbrengsten in de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Investering

Investering

Het beleggen van geld of het aanschaffen van productiemiddelen ter verkrijging van een meeropbrengst c.q. om winst te behalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Investering

Het beleggen van geld of het aanschaffen van productiemiddelen ter verkrijging van een meeropbrengst. Het zijn uitgaven om duurzame kapitaalgoederen zoals gebouwen en machines aan te schaffen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/investering

Investering

Uitgave om duurzame kapitaalgoederen (dus gebouwen en machines) aan te schaffen. Vergroting van debetposten op de balans (dus ook vlottende kapitaalgoederen, zoals voorraden en debiteuren, maar ook kasgeld of banktegoed). Een grote uitgave ineens (Volksmond). Misconceptie: belegging of financiering. Anglicisme: oneigenlijke vertaling van ‘i...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

investering

het met geld steunen van iets vb: mijn investering in dat bedrijf heeft veel opgeleverd
dat is een hele investering [dat kost veel]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=investering

Investering

De middelen/bezittingen (bij koop: grond en gebouwen, inventaris, voorraden, debiteuren, liquide middelen) die nodig zijn om een onderneming te laten functioneren. Uitgave waarvan eventuele opbrengsten pas over langere tijd vrijkomen. Uitgave waarvan eventuele opbrengsten pas over langere tijd vrijkomen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

investering

[Nederlands] gebruik van geld, tijd, energie om een doel te bereiken
Gevonden op https://quizlet.com/93965002/nederlands-flash-cards/

Investering

Het inzetten van tijd, geld of personeel, met als doel hier op langere termijn meer opbrengst mee te behalen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/i.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.