Zoek op

karma

In het Hindoeïsme de Wet van Oorzaak en Gevolg genoemd. Daden in het heden worden enerzijds bepaald door daden in vorige levens (gevolg) en zijn anderzijds bepalend voor toekomstige levens (oorzaak). Maar dat niet alleen: wat men in het heden doet heeft ook voor het actuele leven gevolgen: positieve daden gunstige gevolgen, negatieve daden ongunst...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/karma

karma

karma zelfst.naamw. de leer van oorzaak en gevolg, waarbij je al je acties en reacties weer bij jezelf terugkomen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'karma' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 25 definitie...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/karma

KARMA

1) Boeddhistisch dogma 2) Daden in de opeenvolgende existenties 3) Geheel van goede en slechte daden 4) Het bepaald zijn van iemands lot 5) Het totaal van menselijk denken en doen volgens boeddhistische opvatting 6) Iemands lot 7) Leer van de zielsverhuizing 8) Leerstuk van het boeddhisme 9) Levenslot 10) Lot 11) Lotsbepaling 12) Lotsbestemming 13)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KARMA/1

Karma

Karma is een Hindoestaanse meisjesnaam. Het betekent `vertrouwen`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Karma

karma

Karma is een wet in het Hindoeïsme dat zegt dat elke handeling, hoe onbetekenend ook, uiteindelijk met dezelfde impact naar de uitvoerder zal terugkeren. Het goede zal terugkomen met goed, het kwade met kwaad. Aangezien Hindoes in reïncarnatie geloven, kent karma geen geboorte- of doodsgrenzen. Als jou goed of kwaad overkomt, dan is dat het gevol...
Gevonden op http://nederlands.skepdic.com/dict_karma.htm

Karma

levensdoel. Gebeurtenissen die men overkomt omdat men hieruit lering moet trekken en-of omdat men in een vorig leven iets gedaan heeft wat in het huidige leven ui9t moet werken.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Karma

(Let op: oude spelling) in de theosofie de aaneenschakeling van oorzaak en gevolg; het resultaat van het zedelijk handelen. Het lot van de mens hangt of van zijn handelwijze in zijn vorige levens; zijn daden nu, bestemmen zijn toekomstig lot.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

karma

het bepaald-zijn van iemands lot
Jaar van herkomst: 1893 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Karma

Alles is afhankelijk van alles en alles heeft invloed op alles. Karma is de optelscore van alle handelingen in je leven. Soms wordt karma ook levenslot of oorzaak-gevolg genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10022

Karma

Het resultaat van je daden. Op een ethische manier kan er in Boeddhistische visies aan gekoppeld worden, dat een slecht karma leidt tot een ongunstige wedergeboorte, een goed karma tot een gunstige. Je daden hebben gevolgen, ook in een volgend leven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Karma

Karma (zie ook de wet van Oorzaak en Gevolg). Elke actie geeft een reactie, dus alles wat wij uitzenden in gedachten, woord en daad keert eens met eenzelfde kracht terug ofwel ‘wat wij zaaien, zullen we oogsten’! Vraag je bij elke intentie, gedachte en handeling af wat het effect hiervan is op jezelf, de ander en het totaal? Elk mens heeft coll...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10252

Karma

Categorie: Verscheidene Karma of karman betekent in het Sanskrit `daad, werking` en is een centraal begrip in het brahmanisme, boeddhisme en jainisme, dat past in de leer van de zielsverhuizing en slaat op de som van alle goede en slechte daden en gedachten tijdens het aardse bestaan. Naargelang daarvan zal men automatisch, na een verblijf in hemel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10499

Karma

Karma is een begrip uit het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Het is onlosmakelijk verbonden aan de reïncarnatie; de wedergeboorte. ‘Karma’ wordt gezien als een natuurwet. Er is niet een God die meteen straft, maar de natuur zoekt automatisch haar eigen evenwicht. Een goede handeling heeft van nature goede gevolgen en negatieve acties hebben slec...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10514

karma

het bepaald zijn van iemands lot door de som van zijn daden in zijn verschillende existenties, een dogma van o.a. het boeddhisme
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Karma

Karma is de som van alle persoonlijke, goede en slechte daden en gedachten tijdens het aards bestaan. Het is een woord dat zijn oorsprong heeft in het Sanskriet en betekent daad of werking. In verband met het dogma van de reïncarnatie bij de Hindoes bepaalt het karma in welke staat de mens herboren zal worden. Wie het goed gedaan heeft in het leve...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Karma

karma

som van daden en gedachten tijdens het aardse bestaan (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/karma

Karma

het handelen en de consequenties die dat handelen heeft voor het eigen lot.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Karma

(Sanskriet) Werking, handeling. Wet van oorzaak en gevolg. Een van de oorzaken van reincarnatie. Doorgaans betrokken niet alleen op de fysieke wereld, maar ook op handelingen in gedachten en door de woorden die we uitspreken. Zie ook mijn artikel: Karma, een overzicht.
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/faq/ganesha.htm

karma

Sanskriet woord voor het Pali woord 'kamma'. Zie kamma
Gevonden op http://www.sleuteltotinzicht.nl/wbk.htm

Karma

Het begrip karma speelt een centrale rol binnen het hindoeïsme en het boeddhisme. Karma is een spirituele natuurwet die zegt dat alles uiteindelijk weer in evenwicht komt. Al onze daden hebben een gevolg, hoewel soms niet direct merkbaar of zichtbaar. Het gevolg van een daad en de intentie van de daad vormen samen een spiritueel evenwicht. Mensen ...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/K/karma_323/

Karma

[Godsdienst] Jouw daden en gedachten hebben gevolgen voor je volgende leven(s). Het leven dat je nu leidt, is het gevolg van de daden in je vorige leven(s).
Gevonden op https://quizlet.com/107234935/godsdienst-begrippen-hoofdstuk-2-hindoeisme-2

Karma

[Levensbeschouwing] De bagage die je meebrengt uit een vorig leven maar die je ook kunt verwerven in het bestaan dat je nu leidt. Karma kan positief of negatief zijn.
Gevonden op https://quizlet.com/124903607/levensbeschouwing-2vk-begrippen-h6-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.