Zoek op

verzorgingsstaat

algemeen overheid: Aanduiding van een sociaal-politiek bestel gekenmerkt door een democratische staatsvorm, waar de productie ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=verzorgingsstaat

verzorgingsstaat

staatsrecht: samenleving waarin de overheid via wetgeving en financiële middelen zorgt voor het sociaal-economisch ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verzorgingsstaat

verzorgingsstaat

politiek: samenleving waarin de overheid via wetgeving en financiële middelen zorgt voor het sociaaleconomisch welzijn van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzorgingsstaat

verzorgingsstaat

Vertaling van het Engelse begrip welfare state. Het slaat op een maatschappijvorm met een kapitalistisch productiesysteem, maar waar tegelijkertijd de overheid zorg draagt voor collectieve sociale voorzieningen voor alle burgers. Een combinatie van welvaart en welzijn.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/verzorgingsstaat

verzorgingsstaat

de verzorgingsstaat zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [vər'zɔrxɪŋstat] Verbuigingen:   verzorgings|staten (meerv.) sociaal systeem waarbij de overheid zorgt voor het welzijn van de burgers, of land met zo'n systeem Voorbeeld:   `Nederland is een verzorging...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verzorgingsstaat

Verzorgingsstaat

In een verzorgingsstaat wordt door de overheid iedereen in de samenleving een aanvaardbaar bestaansminimum garandeert. De overheid kan iedereen in deze samenleving alleen maar een aanvaardbaar bestaansminimum garanderen wanneer er voldoende financiële middelen zijn. Hiervoor heeft de overheid inkomsten nodig. De inkomsten van de overheid bestaan v...
Gevonden op https://www.finler.nl/verzorgingsstaat/

verzorgingsstaat

een samenleving waarin de overheid met sociale wetten zorgt voor alle mensen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Verzorgingsstaat

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Een land met een goed stelsel van sociale voorzieningen, een vangnet tegen honger en gebrek.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Verzorgingsstaat

Een maatschappij waarin de overheid veel maatregelen heeft genomen om de burgers, vooral de zwakkeren, te beschermen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Verzorgingsstaat

[Politiek] Is een land waar de overheid de burgers helpt als het nodig is
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car

Verzorgingsstaat

[Geschiedenis] Staat waarin de overheid hulp regelt (zoals een uitkering) voor mensen die het moeilijk hebben; via belasting of verzekeringen betalen de burgers dat zelf.
Gevonden op https://quizlet.com/120980580/geschiedenis-begrippen-hoofdstuk-6-en-33-flas
Geen exacte overeenkomst gevonden.