Zoek op

Ketenintegratie

Samenwerking binnen en tussen de opeenvol-gende schakels binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leveran-ciers tot aan de klant. Alle organisaties en afdelingen in de keten dieachtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverlenings-proces werken zo met elkaar samen. Dit wordt ook wel aangeduid metde Engelse term Supply Chain Man...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10699

Ketenintegratie

Kort gezegd komt ketenintegratie neer op het koppelen van het frontofficesysteem van verzekeringstussenpersonen met de backofficesystemen van een verzekeraar. Ketenintegratie heeft tot doel de integratie van het administratieve proces van de verzekeringstussenpersoon met dat van de verzekeraars. Hiervoor moeten standaarden ontwikkeld worden en er m...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Ketenintegratie

Samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leveranciers tot aan de klant. Alle organisaties en afdelingen in de keten die achtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverleningsproces werken zo met elkaar samen. Dit wordt ook wel aangeduid met de Engelse term Supply Chain Mana...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.