Zoek op

theocratie

(Grieks: godsregering) Staatsvorm waarbij de overheid – al dan niet onder toezicht van een religieuze gezagsinstantie – de wet van God erkent als beslissend voor de inrichting van de samenleving.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/theocratie

theocratie

theocratie zelfst.naamw. politiek religie staatsvorm die gebaseerd is op goddelijke (Grieks: θεος) macht (Grieks: κρατος)    Voorbeeld: `Het huidige Iran is zeker een theocratie te noemen. `politiek en omdat het bovenstaande onpraktisch is dus heerschappij (dictatuur) van pr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/theocratie

THEOCRATIE

1) Godheerschappij 2) Godsdienstheerschappij 3) Godsheerschappij 4) Godsregering 5) Heerschappij van priesters 6) Kerkelijke regeringsvorm 7) Priesterheerschappij 8) Regering door priesters 9) Regering van God 10) Staatsvorm 11) Staatsvorm met een godheid als gezagsdrager
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/THEOCRATIE/1

Theocratie

Een theocratie is een staatsvorm waarin de godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd. Het woord komt van de Griekse woorden θεός (theos), “God” en κρατία (kratia), “macht, kracht” en betekent “heerschappij van god”. Bij sommige godsdiensten werd de koning als zoon van god beschouwd. Bij godsdiensten met een `hei....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Theocratie

theocratie

•staatsvorm die gebaseerd is op goddelijke (Grieks: θεος) macht (Grieks: κρατος). (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/theocratie

Theocratie

(Grieks Krateo: heersen). Staatsvorm waarin alle gezag regelrecht van God afgeleid wordt en door geestelijke gezagdragers uitgeoefend of gecontroleerd; het streven van de Middeleeuwse pausen sinds Gregorius VII (de zevende) (1073 - 1085) naar een overkoepelend gezag over heel de Latijns-christelijke gemeenschap van volkeren. in Byzantium (later Con...
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Theocratie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] godsheerschappij; heerschappij der priesters.
*...DICEA, v. [geen meervoud] regtvaardiging van God, verdediging der Voorzienigheid; titel van het boek der wijsbegeerte van Leibnitz.
*...DOLIET, m. (-en), hoogtemeter (werkt.).
*...GNESIE, v. [geen meervoud] kennis van God.
...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

theocratie

staat met godheid als gezagsdrager
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Theocratie

Let op: Spelling van 1858 woordelijk, eeneonmiddellijke godsregering, zoo als bij de Israëliten in het Oude Testament; werkelijk echter, meestal de priesterheerschappij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

theocratie

staat met godheid als gezagsdrager (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/theocratie

Theocratie

[Nederlands] Politieke staatsvorm gebaseerd op goddelijke macht
Gevonden op https://quizlet.com/109446565/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.