Zoek op

kinderbescherming

kinderbescherming zelfst.naamw. zorg ter bescherming van kinderen het geheel van instanties belast met de kinderbescherming Bron: Wikiwoordenboek - kinderbescherming. SpellingCorrect gespeld: 'kinderbescherming' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spelli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kinderbescherming

Kinderbescherming

In Nederland georganiseerd in de Raad voor de Kinderbescherming en de particuliere instellingen voor gezinsvoogdij, die zich de behartiging van de belangen van onverzorgde, verwaarloosde, onaangepaste of misdadige jeugd ten doel hebben gesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

kinderbescherming

jeugdbeschermingsmaatregelen als beperking of ontneming van het ouderlijk gezag, opgelegd door de kinderrechter Gebruikt voor: jeugdbescherming justitiële jeugdzorg Meer specifiek: gezinsvoogdij jeugdreclassering Minder specifiek: jeugdhulpverlening Zie ook: jeugdrecht kindermishandeling kinderrechters ondertoezichtstelling ontheffing van gezag on...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5293
Geen exacte overeenkomst gevonden.